Les fotos d'AUSTRÀLIA !!!

10- Reportatge de l'11 a l'17 de setembre de 2003
1- Reportatge del 17 al 28 de juliol de 2003
2- Reportatge del 28 juliol al 3 d'agost de 2003
3- Reportatge del 3 al 8 d'agost de 2003
4- Reportatge del 8 al 14 d'agost de 2003
5- Reportatge del 14 al 19 d'agost de 2003
6- Reportatge del 20 al 26 d'agost de 2003

7- Reportatge del 26 al 31 d'agost de 2003

8- Reportatge del 31 d'agost al 4 de setembre de 2003
9- Reportatge del 5 a l'11 de setembre de 2003
10- Reportatge de l'11 a l'17 de setembre de 2003